Ashtanga Vinyasa

Ashtanga Vinyasa

אשטנגה יוגה 

תרגול אשטנגה ויניאסה מגיע מהמסורת של קרישנמצ'ריה ותלמידו פטאבי ג'ויס 

אשטנגה יוגה הינה רצף קבוע המכיל בתוכו עקרונות של מבט, נשימת אוג’איי, חיזוק ואיסוף מרכז הגוף, התאמת התנועה לנשימה.

במאה השנה האחרונים, עם הגעתה של היוגה למערב, פותחו זרמים שונים של יוגה. אך עדיין האסאנות ועקרון החיבור בין הנשימה לתנועה של אשטנגה מהווה את טכניקת הבסיס לרוב תרגולי היוגה הדינאמיים.

יתרונות הרצף הקבוע 

היתרון ברצף קבוע הוא שהגוף חוזר על התנוחות ומתחיל להכיר אותן וכך לדייק אותן ולהיפתח אליהן. ברצף זה אנו מתוודעים אל המשתנה- הגוף, האנרגייה, הרצון והיכולת, אל מול הקבוע- רצף התנוחות. 

באופן הזה מתפתח דיאלוג בין ההרגלים, המגבלות, השאיפות שלנו בתוך הדבר.

התרגול דינאמי אבל אנחנו יכולים לבחור האם לתרגל 100% ממנו או 30% וגם בוחרים את העוצמה והרכות בתוך התרגול. כך שעל אף שהוא דינאמי הוא מתורגל באופן המתאים לגוף באותו הרגע שהגוף מתרגל אותו ולא על פי הידע שלנו את המסוגלות שלנו- זה הוא עיקרון הויניאסה.

תרגול זה מטרתו ליצור אינטגרציה וטרנספורמציה בין שלושת הרבדים הללו: גוף נשימה, הכרה.

שיעורי האשטנגה בסירא יוגה מועברים על יד לולה אלמוג.

שורשי האשטנגה

סרי טירומלאי קרישנהמצ'רי

היה מורה, מרפא באיורודה, מומחה לסנסקריט ולפילוסופיה הינדית.

ידוע בתור האיש שהביא את היוגה על המערב ואדריכל הויניאסה (הזרימה המחברת מנחים סטאטים)

קרישנהמצ'רי הי המורה של פטאבי גויס, אשר מיסד את רצפי האשנגה אותם אנו מתרגלים כיום. בסירטון הזה אפשר לראות את התרגול של קרישנהמצ'רי ב1938, כאשר הוא עצמו. יש הרבה דימיון בין הרצף אותו הוא מתרגל לבין אשטנגה.